Számviteli politika, számlarend felülvizsgálata

Támogatások elszámolása

A jogszabályi előíráson, szerződésen, megállapodáson alapuló költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott várható, még el nem számolt támogatások összegét az egyéb bevételek között ki lehet mutatni. A gazdasági társaságnak tudni kell bizonyítani, hogy a támogatáshoz előírt feltételeket teljesíteni tudja és valószínű, hogy a támogatást meg is fogja kapni. A feltételek fennállását a cégnek kell bizonyítani dokumentáltan. A dokumentumnak típusára, tartalmára nincs előírás, csak a megléte fontos.

Kft. törzstőke emelés

Ha a jegyzett tőke emelése a magánszemély tagok által a saját tőke terhére történt, akkor a gazdálkodók kötelesek az adóhatóságnak adatot szolgáltatni a K71-es adatszolgáltató lapon, az adóévet követő január 31- ig.

Munkabérekkel kapcsolatos feladatok

A decemberi bérszámfejtés alapján történő kifizetésnek január 10-ig meg kell történnie. Minden egyéb esetben a kifizetés személyi jövedelemadó szempontjából a 2019-es év jövedelmének fog számítani. Bérekkel, munkaüggyel kapcsolatos feladat a tavalyi bérek átsorolása az új munkabérekre, kiemelten kell figyelni a kihirdetett minimálbérre, a garantált bérminimumra. Figyelni kell még egyéb béreket érintő tényezőkre. Ágazati kollektív szerződés, szakma specifikus előírások. A rossz bérbe sorolás miatt megállapítható adó és járulékhiány, de az állami támogatásokat is vissza kell fizetni. A bérbesorolásnál a járulékkedvezmények áttekintése is fontos. Az eddig érvényes kedvezmény fennáll még. A személyhez köthető kedvezmények fennállnak e még. A személyi jövedelemadó bevallásokkal kapcsolatosan a munkáltatónak tájékoztatni kell a munkavállalókat az adóbevallás elkészítéséről. Hónap végéig rendelkezésre kell bocsátaniuk az M30-as igazolást. Az új bérekkel összhangban a munkaszerződés módosításokat kell elkészíteni illetve tájékoztatni a munkavállalókat a nekik járó szabadságról.

Egyéni vállalkozó

A KATA – soknál a tételes iparűzési adóbevallás választásánál nyitva álló határidő 45 nap. Sokszor nem a tételes iparűzési adó a legolcsóbb választás. A KATA – s vállalkozó élhet normál iparűzési adó alap alkalmazásával is és élhet a 8 millió forint alatti bevétel alatti 80 % - os adóalap számítási lehetőséggel is. Az alanyi adómentesség értékhatára és a KATA korlát értékhatára 12 000 000 millió forint a 2019 – es évben. A KATA értékhatárát, ha túllépi a cég, akkor 40 % különadó fizetési kötelezettsége keletkezik. KATA – s marad, alanyi adómentesség határértékét valószínűleg túllépte. A normál, vállalkozói személyi jövedelemadó tekintetében elszámolásként kimutatott összeget típushiba az iparűzési adó anyagköltség rovatában ki kell korrigálni.

 

Termékdíj, mint január 31-i határidő

A termékdíj alapja az áfának, és a számvitelben a bekerülési érték részét képezi. Rengeteg a termékdíj hatálya alá nem bejelentkezett adóalany. Kisebb cégeknél érdemes lehet az átalány termékdíj választása. Ezáltal jelentős adminisztráció csökken a cégnél. Feltételei az átalány termékdíjnak csekély mennyiségű kibocsátó, mezőgazdasági termelő kötelezett. Gépjármű alkotórészeként, tartozékaként termékdíj köteles terméket kibocsátó legyen. Gépjármű alkotórészeként, tartozékaként termékdíj köteles terméket kibocsátó, ha egyéni hulladékkezelő, akkor az elektromos vagy fél elektromos hajtómotorosok esetén a termékdíj vagy az átalánydíj 70 vagy 50 % - át kell megfizetnie. A gépjármű és/vagy motor importőrök, gyártók esetében is az átalány termékdíj fizetés választható, a törvényben előírt paraméterek alapján. A gépjárművek, motorok vámtarifaszáma alapján határozható meg az átalánydíj. Kisebb cégeknél a csekély mennyiségű kibocsátó jogcím érdemes a választásra. Aki ezt választja, annak évi egy bevallási és befizetési pontja keletkezik, így jelentősen csökken az adminisztráció mértéke.   

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő