Jövő és az adószabályok

Változások, amik az adótörvényt érintik:

2019-ben 12 millió forintra változik az áfa alanyi mentesség határa. Másik változás, hogy a nyugdíjasok jövedelme után a munkáltatónak szakképzési hozzájárulást nem kell fizetni. Akik öregségi nyugdíj mellett dolgoznak, azoknak az adóterhe csak 15 százalékos személyi-jövedelemadó. Változik a bankadó kulcsa. Ez 0,2 százalékra csökken. Nem kell pénzügyi tranzakciós illetéket fizetni a természetes személyek kincstárnál vezetett és állampapír-forgalmazás érdekében igénybe vett ügyfélszámla, valamint a más számlavezetőnél vezetett fizetési számla között lebonyolított fizetési művelet után. A kutató-fejlesztő foglalkozása után felére csökken a szociális hozzájárulási adó, amit a vállalkozónak kell fizetni. December 20-ig elvégzendő adófeltöltési kötelezettség szabályai érvényesülnek. A maximális mulasztási bírság mértéke a felére csökken. A csoportos társasági adóalanyiságot választók számára a transzferár-dokumentáció alól mentesülnek. Csökken az adminisztráció, olyan személygépkocsik bérbevételénél, amiket üzleti és magáncélra használnak. A bejövő számlák áfa tartalmának 50 százaléka külön útnyilvántartás nélkül is levonható. A munkáltató adatszolgáltatási kötelezettsége kiterjed a biztosított végzettségénél, szakképzettségénél, szakképesítésénél az igazoló okiratot kibocsátó intézmény nevére és az okirat számára. Az áthúzódó projekteknél a lakás áfa 5 százalékra csökken. Feltételei a következőek. 2019.12.31-ig a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges okiratot be kell nyújtani. Jövő év végéig a lakóingatlannak szerkezetkész állapotban kell lennie, és erről a NAV-nak egy formanyomtatványon kell nyilatkoznia a lakóingatlan értesítőjének. A törvényjavaslat, ami ezeket tartalmazza, az Országgyűlés elfogadására vár, 2018. október 19-én.

Trend és megoldás a könyvelés digitalizációjában

A modern digitális eszközök hatással vannak a szolgáltatási szektorra és a termelő szektorra. A NAV 2.0 programot használja. A kormányzat a digitalizáció terén nagy fejlesztésekbe kezdett, ennek hatása a könyvelői munkára a következő. Növekszik a hivatali adatszolgáltatás mennyisége, rövidül az idő, az adatok feldolgozására és beküldésére, az online számlázás esetén, az adatok megjelenése előtt üzleti döntéseket kell hozni. A digitalizáció elősegíti a rugalmas munkaidő beosztást, megteremti a távmunka lehetőségét. Át fog alakulni a könyvvizsgálói és adótanácsadói munka. Több adatot lehet bevinni a főkönyvbe és az elütés, hibázás lehetősége csökken. Több idő jut az ellenőrzésre. Gyorsabb lesz az adatkezelés, inkább adatelemzés lesz helyette. A könyvelési szoftverek növelik a könyvelési munka hatékonyságát a következőképp. Konkrét cégre adatokat lehet lekérni, rendszeres e-maileket lehet küldeni, adóértesítőket küld, a bevallás állapotát nyilvántartja, könyvelők napi tevékenységét rögzíti, ügyfelet cége eredményéről tájékoztatja. Van olyan könyvelőprogram, melyet a könyvelő és az ügyfél közösen használhat. Ez az IMA könyvelőprogram. Egyik nagy előnye, hogy lehetőség van arra, hogy a számlát feltölthetik. A RIPORT a tanácsadói gondolkodást támogatja. Főkönyveket lehet feltölteni. Controlling jelentéseket készít. Az ELZA (Elektronikus Zárást támogató mérlegdokumentációs és adatelemző rendszer) ajánlásokat, munkatáblákat tartalmaz, a beszámolók összeállítására, egyes adónemek számításának ellenőrzésére. Az automata számfeldolgozási rendszert nevezik Billcity szoftvernek. A bejövő papír alapú számlák beolvasásával foglalkozik. A bejövő számlákat beolvassa, nagy segítség a banki tételek, online pénztárgépek, web shopok könyvelése esetén. Ez a program az Adriana Accounting program. Mindenkinek fontos, hogy megfelelő szoftvert válasszon. Ehhez útmutatók a következők. A program megválasztása előtt mindenkinek tudnia kell, hogy vannak felhasználási feltételek. Esetleg demó verzió kipróbálása nagy segítség. Felhasználói kézikönyv elolvasása is fontos. Az utolsó programhoz írt könyv a jelentős. Van e a programhoz ügyfélszolgálat? Hogyan érhető el? Július 1-től nem szükséges az elektronikus aláírás+időbélyeg az archiválási szabályok betartásához. Ennek eredményeként megjelenik a zárt rendszerű megőrzést biztosító szoftver illetve az egyetemleges felelősség kérdése. A jövőben kérdés még az adatbiztonság. Itt nem a GDPR szabályiról van szó, hanem a felhőkben tárolt céges adatokról. Egy fontos tanács, hogy megfelelő referenciával rendelkező céget kell keresni, aki a felhőbe belép, kilép, céges adatokat kezeli.

Raklap, göngyöleg számlázása a jövőben

Akik eddig raklapot, göngyöleget mozgattak, például a raklapok mozgásának értékesítése, beszerzése a vevő oldalán jelent meg. Bevezették 2018. július 1-től a NAV online számla rendszerét. Ez gyakoribb ellenőrzést eredményez a hasonló számlázásban. A göngyölegnek elszámolási módja a következő. Az áru átvételekor szállítólevelet adnak a vevőnek, következő szállításkor a visszaadott göngyöleget szállítólevélre vezetik fel. Két törvény rendelkezései sérülnek: számviteli és adótörvény. A helyes számlázás, hogy a göngyöleget értékesítik a vevőnek, ennek árbevétele és adóvonzata van. A visszaszállított göngyöleget megvásárolják a vevőtől. A gyakorlatban a számviteli törvény úgy sérül, hogy a visszahozott göngyöleg csökkenti az árbevételt, hamis képet ad az eredmény kimutatásban. Az Áfa törvény ott sérül, hogy a levonható adót kellene növelni, miközben csökkentjük a fizetendő adót.

Készpénzfizetés és pénzforgalmi bankszámla-nyitás szabályai

A pénzforgalmi számlanyitásra vonatkozó kötelezettségek a következők. Számlát nyitni kell belföldi jogi személynek, áfa fizetésére kötelezett természetes személynek. Legalább egy belföldi pénzforgalmi számlával kell rendelkezniük. Az adószám közlésétől 15 napon belül kell megnyitni. Pénzforgalmi számla az a fizetés számla, amelyet a számlatulajdonos nyit, hogy gazdasági tevékenysége körében pénzforgalmát lebonyolítsa. A készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével köteles pénzeszközeit pénzforgalmi számlán tartani. A pénzforgalmi szolgáltató a számla megnyitása és megszüntetésének időpontjától 15 napon belül az állami adó-és vámhatóságnak köteles bejelenteni. Az az adózó, aki köteles, de nem nyit számlát, szankcióval sújtható. Ezt egy hiánypótlásra felhívás előzi meg a NAV-tól. Ha 15 napon belül nem tesz eleget kötelezettségének az adózó, akkor természetes személy esetén 200 000 Ft, nem természetes személy esetén 500 000 Ft a bírság összege. A gazdasági társaság külföldi pénzintézetnél vezetett valamennyi érvényes bankszámlaszámát köteles bejelenteni. Aki ezt késedelmesen, hibásan, valótlan adattartalommal, hiányosan teljesíti, vagy nem teljesíti, az 500 000 Ft mulasztási bírsággal sújtható. A készpénzfizetés bejelentésére más szabályok vonatkoznak. A készpénzfizetés napjától számított 15 napon belül a vevőnek, a szolgáltatás igénybevevőjének be kell jelenti az állami adó-és vámhatóságnak, a kapcsolt vállalkozások közötti készpénzben teljesített kifizetésnél, ami az 1 000 000 Ft-ot meghaladja. Új szabályozás alapján ez nem vonatkozik a nem kapcsolt vállalkozásokra. A készpénzfizetést korlátozzák is. Az az adózó, aki pénzforgalmi számla nyitására kötelezett, vele vagy más jogalannyal kötött szerződés alapján, szolgáltatás termékértékesítés ellenértékeként, egy naptári hónapban legalább 1 500 000 forint összegben teljesíthet készpénzfizetést. Ha ugyanazon adózó részére teljesítik a készpénzfizetést egy szerződésnek kell tekinteni.

Rokonak könyvelni

Rokonnak könyvelni nehézkes. Áron alul történhet. A legjobb megoldás egy jó könyvelő ismerős ajánlása. Akivel, akár csapatot alkothatnak.

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő