forrás: Önadózó (2018.)

Az uniós rendeleti –és nem nemzeti- szabályozás indoka az volt , hogy a természetes személyek az egész Unióban egységes , uniós-szintű védelmet kapjanak személyes adatainak kezelése vonatkozásában. Magyarországon az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezik.

Lényege: Minden vállalkozás áttekintse adatkezelési tevékenységét , és hozzáigazítsa az aktuálisan új jogi követelményekhez . A rendelet  hatálya csak a természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozik.

Lényeges fogalmak a személyes adat, az adatkezelés , és az adatfeldolgozó fogalmak.

Személyes adat:

azonosítható az a személy , aki közvetlen vagy közvetett módon , különösen valamely azonosító pl.: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi , gazdasági , kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés:

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

A leggyakoribb céges adatkezelési tevékenységek :

  • munkavállalók személyes adatainak kezelése
  • munkáltató kamerás és egyéb elektronikus megfigyelése
  • szerződéses partnerek adatainak kezelése
  • jogi személy ügyfelek, vevők , szállítók természetes személy képviselőinek elérhetőségi adatai
  • törzsvásárlói listák
  • látogatás. regisztráció a cég honlapján
  • hírlevél szolgáltatás
  • webáruház értékesítés
  • reklám kampányok
  • nyereményjátékok.

 

A könyvelőirodák kettős minőségben érintettek az adatvédelemben. A saját tevékenységük , saját munkavállalóik , partnereik adatai tekintetében  vagy például internetes tevékenységüket érintően. Értelmezésem szerint jelenleg a könyvelőiroda 2018. május 25-én – akként tudja garantálni és igazolni a megbízó felé szerződésben kötelezettséget vállal. Ezért a könyvelési szerződésekbe ezen feltételeket be kell építeni.

 

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő