(forrás: Önadózó 2018/02)

Rengeteg tévhit van a köztudatban a számlázás kapcsán. Nagyon sok szabályt kell betartani, de ezen túl mi magunk tovább bonyolítjuk a számlázásunkat. 

1.sz. tévhit:

A számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtatott számlákat példánysorszámmal kell ellátni. 2010. szeptember 27- óta ez nem kötelező. A számlákkal szemben támasztott követelményeket rendeletben szabályozták. Jelenleg a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet van érvényben.

2.sz tévhit:

A számítógéppel előállított számlára rá kell írni, hogy megfelel az „ilyen” és „ilyen” rendeletnek. Nem kell. Ráírni nem kell, de a valóságban meg kell felelni a jelenleg hatályos rendeletnek. 

3.sz. tévhit:

A pénznem kötelező adat. Nem. Az Áfa tv. nem írja elő, ha nincs rajta, akkor forintban értendő.

4.sz. tévhit:

A számla végösszegét betűzve is ki kell írni. Nem kötelező, nincs rá előírás

5.sz. tévhit:

A észpénzes számlán a teljesítés dátumának és a számla keltének meg kell egyezni. Ez csak az egyszerűsített számlára igaz, amit köznapi néven készpénzes számlának hívunk. A köznapi nevén „áfás számlának” nevezett számlára vonatkozóan az áfa törvényben nincs ilyen megkülönböztetés. A fizetési mód nem is kötelező adat a számlán. 

6.sz. tévhit:

Az adómentes értékesítést betűszavakkal (TM, AM, AKK) kell jelölni. Nincs ilyen előírás. A pénztárgépekkel kapcsolatos szabályoknál szerepelnek ezek a rövidítések. Viszont a mentességre hivatkozni kellaz áfa tv. 169.§ m szerint: „egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól. 

7.sz tévhit:

A 0% áfa kulcs. A 0 % áfa kulcs nem létezik.

8.sz. tévhit: 

Fordított adózás esetén feltüntetendő: „Az Áfa-tv. 142 § (1) alapján az ÁFA fizetésére a vevő kötelezett” Régen így volt. A jelenlegi áfa tv. a „fordított adózás” feliratot követeli meg. Ha ez hiányzik, a számla szabálytalan. 

9.sz. tévhit:

A vevő neve helyett írhatjuk: „készpénzes vevő” vagy „bankkártyás vevő”. Az ilyen számla szabálytalan. Az áfa tv. megköveteli a vevő nevének és címének feltüntetését. 

10.sz. tévhit:

A számlán fel kell tüntetni a vevő adószámát. Az esetek nagy részében nem kell feltüntetni. Gyakorlatilag csak akkor kell, ha az áfát a vevő fieti, illetve közösségi értékesítés esetén. 

11.sz tévhit:

Az „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatással” nem kell foglalkozni, azt kezeli a program. Csak a felhasználó által megadott helyes beállítások esetén készül hibátlean adattartalmú adatszolgáltatás. 

12.sz tévhit:

Megszűnt a sztornó számla. A régivel ellentétben az új áfa törvényben nem szerepel a sztornó szó. Helyette az érvénytelenítés szót használja. A „stornó” szó használata nem tilos. A régi „helyesbítő” számla helyett „módosító” számláról beszélhetünk. 

 

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő