Önadózó 2014/9 dr. Kovács Ferenc cikke alapján rövid összefoglalás

2014. évi XXV. törvény

Nem változott az időszakos elszámolású ügyletek ÁFA kötelezettsége. Hatálybalépés: 2014. július 4.; átmeneti rendelkezések július 1-4. között szükségesek voltak.

2014. évi XXXIII. törvény

2008/8/EK rendelkezéseinek átültetése a nem adóalany részére nyújtott műsorszolgáltatási, elektronikus és távközlési szolgáltatások fogyasztás helye szerinti államban történő adóztatása a ún. egyablakos rendszer létrehozása az adminisztratív terhek miatt: az adóalany az adófizetési kötelezettségét a letelepedése szerinti tagállamban teljesíthesse.

2014. október 1. napjától az Art. hatálya kiterjed a távolról is nyújtható szolgáltatás utáni hozzáadott értékadó-fizetési és-bevallási kötelezettségre is. Az adókötelezettségek teljesítésére vonatkozó szabályokat az Art. 10. sz. melléklete tartalmazza.

2013/43/EU irányelv – Acélipari termékek fordított adózása –

Áfacsalások érdekében az irányelv fordított adózást vezet be az egyes acélipari termékekre 2015. január 1. napjától. Art. 31/A §-a kiegészül ennek megfelelően. AZ Áfa tv. 142 § (1) bek. j) pontja alá tartozó termékértékesítése során az áfa adóbevallásban nyilatkozik a vevő adószámáról, a termékértékesítés teljesítésének napjáról valamint a meghatározott vámtarifa szerinti bontásban az értékesített termék 1.000 forintra kerekített összegben meghatározott adóalapjáról és mennyiségéről.--> 2018. december 31. napját magába foglaló adómegállapítási időszak tekintetében kell alkalmazni.

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő