(Vira Sándor, Önadózó 2014/10., 13-14.o.)

A jövő évre vonatkozó eddig megismert áfaváltozások két területet érintenek:

  • távolról is nyújtható szolgáltatások kapcsán a teljesítési hellyel összefüggésben felmerül az integrált bevallás lehetősége
  • fordított adózás termékköre bővül: acél és vas termékek forgalmazása

Távolról is nyújtható szolgáltatások

A jelenlegi szabályozással ellentétben 2015-től a törvényben meghatározott, ilyen jellegű szolgáltatások (Art. 3.§ /3/ bekezdés) esetében a teljesítési hely nem Magyarország lesz - és így nem a magyar áfa kerül felszámításra a számlán –, hanem a megrendelő magánszemély lakhelye illetve szokásos tartózkodási helye lesz és ezzel együtt adott tagállam áfája kerül felszámításra a számlán.

Az integrált, vagyis „egyablakos” bevallás bevezetésével 2015-től két lehetőség közül választhatnak az adóalanyok:

  • minden tagállamban külön-külön regisztráltnak és adott ország szabályai szerint teljesítik adóbevallásukat vagy
  • élnek az integrált bevallás lehetőségével és saját ország adóhatóságánál vallják be az eltérő tagállamokban teljesített szolgáltatásokat terhelő különféle forgalmi adókat.

Letelepedés esetén vagyis amikor állandó telephellyel rendelkezik egy magyar adóalany más tagállamban, az integrált bevallásban csak a letelepedési helytől eltérő tagállami bevételek szerepelnek.

Ilyen bevallásban nemzetenként lebontva az adókötelezettség, vagyis a fizetendő adó szerepel, a levonható adó nem.

Tudnivalók az integrált bevallással kapcsolatban

Áfa törvény 46.§ (5) alapján meghatározott, felsorolt szolgáltatások esetében alkalmazható az integrált bevallás.

Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság kezeli ezen bevallásokat.

Az adóalanynak, választásának megfelelően tehát ebben az esetben két bevallást kell benyújtania Magyarországon:

65. számú bevallást a szokásos gyakorisággal

integrált bevallást pedig negyedéves gyakorisággal (negyedévet követő 20.-ig)

Az adatok EUR-ban szerepelnek a bevallásban illetve ezen pénznemben is kell megfizetni a külön e célra nyitott számlára a kötelezettséget. Irányadó árfolyam: Európai Központi Bank által, negyedév utolsó napján közzétett.

Letelepedés helyén, helyi szinten adózott bevételt tájékoztató adatként szintén fel kell tüntetni illetve „nullás” bevallást is be kell nyújtani.

Adó visszaigénylése

Másik tagállamban keletkezett előzetesen felszámított adó visszaigénylésére két lehetőség adódik:

  •  visszatérítési eljárás keretében (15ELEKÁFA nyomtatvány) vagy
  • amennyiben rendelkezik adott tagállamban adószámmal a magyar adóalany és a tagállami gyakorlat is lehetővé teszi, akkor az ott benyújtott bevallásban.

 

Számlázás

A magánszemély lakhelye szerinti tagállam szabályai szerint (teljesítési időpont, adókulcs, alakiság), magyar adószám alatt kell kiállítani.

Fordított adózási termékkör bővülése

Áfa törvény 6/B mellékletében található a felsorolás mely további termékek (acél- és vaslemezek, rúdanyagok, csövek és fémhálók) esetében kell alkalmazni ezentúl a fordított adózás szabályait.

Átmeneti rendelkezések:

Teljesítési időpont

  • 2015. január 01. előtti: adó megállapítása adóáthárítással
  • 2015. január 01. vagy azt követő, de adót még 2014-ben kellene megfizetnie a vevőnek: idei szabályozás.

 

2014-ben előlegfizetésre került sor, de végteljesítéskor már új szabályok alkalmazandók: 2015-ben csak az előleggel csökkentett összegre kell alkalmazni a fordított adózást.

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő