Az operatív lízinget a tartós bérletre vonatkozó szabályok szerint kell kezelni és elszámolni. Az operatív lízing az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alkalmazása szempontjából is szolgáltatásként kezelendő. A futamidő alatt a lízingbeadó által felszámított és kiszámlázott lízingdíjak a lízingbeadónál árbevételként, a lízingbevevőnél igénybe vett szolgáltatás költségeként kerülnek elszámolásra. (értelemszerűen nincsenek tőketörlesztő, valamint kamattörlesztő részre bontva)

Biztosítani kell, hogy a felszámított lízingdíjak időarányosan, egyenletesen kerüljenek elszámolásra a futamidő alatt, az egyes évek eredményében. Aktív vagy passzív időbeli elhatárolás alkalmazandó, ha a felszámított, fizetett lízingdíjak összege eltér az időarányos összegtől.

A lízing tárgy és az amortizáció elszámolása a lízingbeadó könyveiben marad. Az üzemeltetési és fenntartási költség a szerződésben rögzített feltételek szerint terhelik a feleket.

Operatív lízingbe bárki adhat eszközöket üzletszerűen vagy eseti jelleggel, a hitelintézetek azonban csak megkötésekkel, pl. ha veszteségmérséklés céljából teszik.

A lízing nagyságát a felek a szerződésben állapítják meg, amely függ az ügylet egyedi körülményeitől, így attól, hogy

  • milyen elhasználódási állapotban lévő, milyen piaci értékkel rendelkező eszköz,
  • milyen futamidőre adnak lízingbe, és ez idő alatt milyen lesz annak elhasználódása,
  • a futamidő alatt ki viseli az üzemeltetési, fenntartási és az eszközhöz kapcsolódó egyéb költségeket és a felmerülő károkat

Mindezek mellett a lízingdíjak nagyságát behatárolják a piaci körülmények.

Operatív lízingbe olyan eszközöket adnak, amely jellemzően

  • több piaci szereplő számára is általánosan szükséges igények kielégítésére alkalmas;
  • az ügylet futamideje nem szokta lefedni az eszköz közel teljes élettartamát;
  • előfordulhat, de nem jellemző a futamidő végén történő tulajdonjog átruházás opciós vételi jog érvényesítése alapján vagy anélkül.

Az operatív lízingre nem jellemző, hogy a lízingbevevő egyedi igényeinek megfelelő eszközt szereznének be, kifejezetten arra a célra, hogy azt számára operatív lízingbe adják, olyan futamidőre, amely majdnem az eszköz teljes élettartamát lefedi, majd maradványértéken a tulajdonjogát átruháznák a lízingbevevőre opciós vételi jog kikötésével és érvényesítésével. Ezek a pénzügyi lízingre jellemző ismérvek.

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő