Az alanyi adómentes adóalany az értékesítésénél adót nem számít fel, a beszerzésénél adólevonási jog nem illeti meg, és az alanyi adómentesség időszakéban keletkezett részére felszámított adót nem igényelheti vissza.

Ingatlan értékesítés ÁFA vonzata

Magánszemélyek esetében az ingatlanértékesítés főszabály szerint mentes az ÁFA alól (kivéve sorozatjellegű értékesítés)! Adókötelessé lehet azonban tenni, amennyiben ezt az eladó kéri!

Egyéb adóalanyok vagy adóköteles magánszemélyek esetében az ÁFA az alábbiak szerint kerül felszámításra

Ebben az esetben az ügyletre 25% mértékű adót kell alkalmazni, főszabály szerint az adót nem az eladó, hanem a vevő (FAD) fizeti (86.§ (1) e) illetve (3)) 

Ennek azonban feltételei vannak:

  • az érintett feleknek belföldön nyilvántartásba vett adóalanynak kell lennie (ha magánszemély veszi meg az ingatlant a FAD nem alkalmazható)
  • egyik félnek sincs olyan jogállása az ÁFA tv szerint, amely alapján tőle az adófizetés ne lehetne követelhető (pl. alanyi mentes esetében sem alkalmazható a FAD)

Ha az előző feltételek együttesen nem teljesülnek az ügyletre a „hagyományos” ÁFA szabályokat kell alkalmazni, azaz a 25% mértékű ÁFA-t az eladó fogja megfizetni és a számlát e szerint kiállítani. (fontos, hogy az alanyi mentes adóalanynak és az áfa törvény 85-86. §-ai szerinti adómentes tevékenységet végző adóalanynak is 1-es az „áfakódja”.

Azonban, ha az adózó a 85-86. §-ai szerinti adómentes tevékenységet végez, akkor az ő jogállása nem zárja ki, hogy tőle adó fizetése ne lenne követelhető. A mentesség csak az adott tevékenységre vonatkozik, minden más tevékenységgel kapcsolatban adófizetési kötelezettség terheli.)

Az áfa törvény 142. § (4) bekezdése értelmében az eva-alanyok – kizárólag az e paragrafus szerinti fordított adózás szempontjából – áfa-alanynak minősülnek, mind értékesítőként, mind beszerzőként. Így amennyiben eva-alany ingatlant értékesít a 142. § (3) bekezdésében meghatározott beszerző részére, akivel szemben a fordított adózás alkalmazandó, úgy nem háríthat át áfát az ügylet során Az ingatlan értékesítésről a fordított adózás szabályai szerint kell kiállítania a számlát az áfa törvény 142. § (1) bekezdés e) pontja szerint.

Illeték ingatlan után 

Főszabály szerint az ingatlanvásárlás illetéke a forgalmi értéktől függ:

  • 4 millió Ft-ig annak 2%-a 
  • az ezt meghaladó rész után 4%

Ez alól vannak mentességek. Egyik ilyen mentesség az ingatlanforgalmazási célból beszerzett ingatlan után fizetendő illeték:

Ha a főtevékenysége szerint ingatlanforgalmazásra jogosult vállalkozó az általa vásárolt ingatlant továbbértékesítési célból vásárolta meg, s erről az illetékhivatal felé nyilatkozott az ingatlan terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 2 százalék illetéket fizet. Ha a vállalkozó két éven belül nem adja el, vagy nem adja - tulajdonjog átszállást eredményező - lízingbe az ingatlant, az illetékhivatal a vagyonszerzésre az egyébként fizetendő és a megállapított illeték különbözete kétszeresének megfizetését pótlólag előírja.

 

Forrás: Önadózó

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő