Az alanyi adómentes adóalany az értékesítésénél adót nem számít fel, a beszerzésénél adólevonási jog nem illeti meg, és az alanyi adómentesség időszakéban keletkezett részére felszámított adót nem igényelheti vissza.

Annak célszerű adómentesnek lenni, aki szerény bevételt realizál egy adott évben. „Tilos” az alanyi adómentesség időszakában jelentős készletet felhalmozni, nagy összegű tárgyi eszközt beszerezni.

Az adóalanynak akkor érdemes az alanyi adómentesség választása, ha végfelhasználónak, adólevonásra nem jogosult adóalanynak történik az értékesítés, és a tevékenység folytatásához nagy értékű berendezések vagy szolgáltatások vásárlása nem szükséges. Célszerű áttérnie a KATA adózási szabályaira.

Az alanyi adómentesség válaszhatóságának törvényi feltételei:

 • Akkor választhatja, ha azon évben,amely megelőzi az évet az aktuális évet a nettó árbevétele nem haladta meg a 6 millió forintot, ez alatt értendő az előző évre kiszámlázott vagy kiszámlázni elmulasztott értékesítés ellenértéke
 • Év közben alakuló esetén a tárgyévben várhatóan eléri-e a bevétele az 6 millió forint időarányos részét.
 • Időarányosan kell vizsgálni a bevétel összegét. Ennek megmagyarázása nincs konkrétan benne a jogszabályban.
 • Az EVA-ból kilépő adózók akkor is választhatják az alanyi adómenteséget a kilépést követő évre, ha az EVA-s időszakban keletkezett bevételük meghaladta a 6 millió forintot. Két feltétele van , az  egyik a megelőző év bevétele, a másik a tárgyév várható bevétele. Ha EVA-s időszakban 15 millió Ft. bevételt realizált, jól meg kell indokolni a várható jelentős bevételcsökkenést.
 • A választást a megelőző év december 31-ig kell bejelenteni.

Ha a kérelmet elutasítják azt határozat formájában teszik meg, és ilyenkor van lehetőség jogorvoslati lehetőségre. Ha kérelmet elfogadja, akkor az adószámot megváltoztatja, hátulról visszafelé a harmadik számjegyet 1-esre változtatja meg.

Ha az adóalany ilyen kérelmet nem tehetett volna, és ezt saját maga állapítja meg, akkor az adóhatósággal közölnie kell tévedését, az előző év utolsó adó elszámolási időszakára beadott bevallással egyidejűleg. Ha ezt követően jön rá a tévedésre, olyan módon kell eljárnia, mintha nem választotta volna az adómentességet. Vagyis visszamenőleg kell benyújtania, ez esetben a levonási jogával is élhet. Ha elmulasztja a tévedésnek korrekciót végrehajtani, akkor a hatóság utólagos adó megállapítás keretében teszi meg, de ekkor már szankciók kíséretében.

A 6 millió forintos értékhatárba nem kell beszámítani:

 • tárgyi eszköz értékesítést
 • immateriális jószág értékesítést
 • új közlekedési eszköz értékesítését a közösség más tagállamába
 • építési telek értékesítését
 • befejezetlen építés alatt álló ingatlan értékesítését
 • befejezett beépített ingatlan értékesítését, ha a használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követően az értékesítésig két év nem telt el
 • közérdekre tekintettel adómentes értékesítést
 • biztosítási, banki. értéktőzsdei, befektetési tevékenységeket
 • mezőgazdasági tevékenység bevételét, ha annak adózására az Áfa tv. különös szabályait alkalmazzák

Az értékesítés és szolgáltatás után nem kell adót fizetnie.

Adót kell fizetnie, és számlát adóval növelt összegben kell kiállítania az alanyi adómentes adóalanynak a következő értékesítések után:

Tárgyieszköz –értékesítése: ha a tárgyi eszközét értékesíti, akkor adót kell fizetnie.

Ha az adóalany tárgyi eszközt vásárol, nem alanyi adómentes időszakban, viszont alanyi adómentes időszakában is használja, be kell vallania fizetendő adóként, amennyiben a kalkulált összeg meghaladja a 10. 000 Ft-ot. A szerző álláspontja szerint ez nem olvasható ki a jogszabályból egyértelműen.

Ha alanyi adómentes időszakában, akkor a vásárláskor felszámított adóra utólag az értékesítéskor adólevonási jogot érvényesíthet a levonási joggal kapcsolatos általános szabályok szerint.

Ha a tárgyi eszközt alanyi adómentes időszakban vásárolta, és nem vonhatta le az adót, akkor az adóköteles értékesítésnél pótlólag adót vonhat le, de a levont adó összege nem haladhatja meg az értékesítéskor fizetendő adó összegét.

Immateriális jószág értékesítése: Ha alanyi adómentes időszakban vásárolta, nem keletkezik fizetendő adója.

Építési telek értékesítése:

Nem alanyi adómentes időszakban vásárolta az eszközt, akkor pótlólag levonható adója természetszerűleg nem keletkezik. Ha az eszközt alanyi adómentes időszakban vásárolta, és nem vonhatta le az adót, akkor az adóköteles értékesítésnél pótlólag adót vonhat le, de a levont adó összege nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét.

Befejezetlen építés alatt álló ingatlan értékesítése:  Ha nem alanyi adómentes időszakban vásárolta, akkor ha pótlólag levonható adója természetszerűleg nem keletkezik. Ha alanyi  adómentes időszakban vásárolta, és nem vonhatta le az adót, akkor az adóköteles értékesítésnél pótlólag adót vonhat le, de a levont adó összege nem haladhatja meg a fizetendő adó összegét.

Befejezett beépített ingatlan értékesítése( két évnél nem régebbi): Nem alanyi adómentes időszakban vásárolta az eszközt, akkor pótlólag levonható adója természetszerűleg nem keletkezik. Ha az eszközt alanyi adómentes időszakban vásárolta , és nem vonhatta le az adót, akkor az adóköteles értékesítésnél pótlólag adót vonhat le.

Ingyenes termékátadás: Ha az eszközt alanyi mentes időszakban vásárolta a vállalkozó, és ingyenesen adja át, akkor nem keletkezik fizetendő adója, mert az ügylet nem minősül termékértékesítésnek levonható adó hiányában.

Saját vállalkozásban végzett beruházás: Az alanyi adómentes a beruházás folyó költségeinek az áfáját a felmerüléskor nem vonhatja le. Viszont a rendeltetésszerű használatba vételkor a költségek adótartalmát levonhatja, de a teljes bekerülési érték után adófizetési kötelezettsége keletkezik.

Megszűnéskor birtokolt termék után adófizetési kötelezettség keletkezik, ha beszerzéskor az adó levonható volt.

Új közlekedési  eszköz értékesítése a közösség másik tagállamába: Az értékesítés adómentes, de levonható adó keletkezik utána, amelynek összege nem haladhatja meg a külföldre számlázott eladási ár 21,26 %-át.

Termék átszállítása a közösség más tagállamába: ha átszállít, de nem értékesít, vagy nem hozza vissza, akkor az átszállítás termékértékesítésnek minősül, adóköteles, de pótlólag levonható adó nincs.

Ha a terméket értékesíti másik tagállamban , akkor alanyi adómentes minőségben jár el az alanyi adómentes státuszú vállalkozó.

A vállalkozási céltól eltérő ingyenes tevékenység nyújtása:  A szerszámot még az alanyi adómentes időszak előtt vásárolta, és levonta az adót, akkor az ingyenes javítás adóköteles tevékenységnek minősül.

Közösségi termékbeszerzés után: Az alanyi adómentes e beszerzései után megfizetett adót ne vonhatja le.

Termékimport után: Az alanyi adómentes adófizetésre kötelezett. Az alanyi adómentes adóalany a termékimport után megfizetett adót nem vonhatja le.

A közösség más tagállamából történő új közlekedési eszköz beszerzése:  A alanyi adómentes adófizetésre kötelezett, természetesen adólevonási jog nem illeti meg.

Adó kell fizetnie az alanyi adómentes adóalanynak olyan termék vásárlása után, amit  a belföldön nem letelepedett külföldi eladónak belföldön kell fel/ összeszerelnie, de adólevonási jog nem illeti meg vásárlás után.

Adót kell fizetnie az alanyi adómentes adóalanynak az úgynevezett importszolgáltatás vásárlása után, de nem illeti meg az adólevonási jog.

Nem kell adót fizetnie az alanyi adómentes vállalkozónak, ha olyan szolgáltatást nyújt, aminek a teljesítési helye külföld, nem járhat el alanyi adómentes minőségben.

Adófizetésre kötelezett az alanyi adómentes, ha számlát bocsát ki, amelyen adóösszeget szerepeltet: az alanyi adómentes adófizetésre kötelezett, úgy a bevallási kötelezettségének havonta tesz eleget, hogy amennyiben viszont nem keletkezik fizetendő adója, úgy adóbevallási kötelezettsége nincs.

 

Forrás: Önadózó

 

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő