A végelszámolás 5 szakaszra osztható:

 1. Döntés a végelszámolásról
 2. Fordulónapi teendők
 3. Kezdőnapi teendők
 4. A végelszámolás lefolytatása
 5. A végelszámolás befejezése 

Döntés a végelszámolásról: a társaság legfőbb szerve elhatározza a végelszámolást. (Kezdőnap: január 1.)

Fordulónapi teendők: a döntést megelőző nappal le kell zárni a könyveket (fordulónap: december 31.) 

Ezt követően 45 napon belül (február 13.) el kell készíteni:

 • záró leltárt
 • záró beszámolót
 • eredményfelosztás után zárómérleg
 • iratok átadása a végelszámolónak

30 napon belül (január 29.) el kell készíteni:

 • záró bevallásokat (TAO, helyi adó stb.) V1 kóddal
 • záró számviteli beszámolót, közzététel, letétbe helyezés 

Kezdőnapi teendők: 

 • Kezdőnaptól kezdve a vezető tisztségviselő a cég képviseletére nem jogosult, kizárólag a végelszámoló. Ez gondot jelenthet az elektronikus bevallások, beszámolók megküldésénél, a végelszámolóval ezt tisztázni kell. 
 • A végelszámoló változásbejegyzési kérelemben közli a cégbírósággal a végelszámolás tényét, a cégközlönyben a cégbíróság közzéteszi a végelszámolás tényét.
 • Hitelezőknek szóló felhívást tesz közzé, melyre 40 napon belül a hitelezőknek válaszolniuk kell. A bejegyzett és elismert igényeket a lehető legrövidebb időn belül teljesíteni kell. 
 • 15 napon belül (január 15.) tájékoztatja az illetékes hatóságokat a végelszámolásról.
 • Elkészíti a végelszámolási nyitómérleget (záró leltárból és beszámolóból)
 • Elvégzi a szükséges korrekciókat, amennyiben szükséges, és 75 napon belül elkészíti a korrigált végelszámolási nyitómérleget, amelyet a legfőbb szerv elé kell tárni. 
 • Amennyiben a cég a rendelkezésre álló vagyonból nem tud eleget tenni a fizetési kötelezettségeiknek és a tulajdonosok nem fizetnek 30 napon belül, az eljárás FELSZÁMOLÁSI eljárásként kell folytatni. 

A végelszámolás lefolytatása: 

A végelszámolást 3 üzleti éven belül be kell fejezni. 365 naponként beszámolót kell készíteni, s a fordulónapot követő 150 napon belül letétbe kell helyezni. Kivéve utolsó időszak, amit 60 napon belül kell letétbe helyezni. 

A cég vagyona felett őrködni kell, amennyiben szükséges az eszközöket értékesíteni kell, a befolyt vagyon felett őrködni. 

Ez időszak alatt a bevallásokat folyamatosan be kell nyújtani, a megfelelő esedékességkor V2 kóddal. 

A végelszámolás befejezése:

A végelszámolás addig nem fejezhető be, amíg a könyvekbe olyan követelés vagy kötelezettség szerepel, amelyről a vagyonfelosztási javaslatban nem rendelkeztek. 

El kell készíteni a záró bevallásokat (V3 kóddal), az utolsó beszámolót, illetve a vagyonfelosztási javaslatot (amelyben a végelszámoló javaslatot tesz a munkadíjára is) a beszámolóban mindent PIACI értéken kell szerepeltetni. Ezt a beszámolót és javaslatot a legfőbb szerv elé kell terjeszteni, ami határozatban rendelkezik annak elfogadásáról vagy elutasításáról. Itt kell dönteni a vagyon kiadásának idejéről, és módjáról (amennyiben marad kiadható vagyon, a tartozások kiegyenlítése után). 

A végelszámolónak ezt követően kérelmet kell benyújtani a cég törlésére a cégbírósághoz. A záró főkönyvi kivonatnak értékadatot tartalmaznia nem szabad (a megmaradt vagyon kiadásának is meg kell ekkorra történni).

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő