2009. évtől a Számviteli Törvény értelmében a beszámolót elektronikusan kell benyújtani. Ezzel a változással párhuzamosan a szankciók is szigorodott.

A mulasztási bírság megállapítása és határidő kitűzése mellett igyekszik az adózót a kötelezettség teljesítésére rábírni.

A beszámoló beküldésének elmulasztását követően 15 napon belül 30 napos határidő tűzésével mulasztási bírság kiszabása mellett felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére. A mulasztási bírság mértéke 500 ezer forintig terjedhet.

Az állami adóhatóság első felszólításában szereplő első felszólításában szereplő határidőn belül nem teljesíti, az állami adóhatóság 1 millió forintig terjedő mulasztási bírságot állapít meg az adózó terhére. E határidő letelte után még 60 napos határidő tűzésével a mulasztási bírság kiszabása mellett ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.

Ha ennek ellenére sem tesz eleget az adózó, akkor az állami adóhatóság az adózó adószámát felfüggesztés nélkül hivatalból törli.

A 2011. december 31-ig elkövetett jogsértések vonatkozásában a „régi „ szabályok (adószám felfüggesztés) alkalmazandók.

Az egyébként beküldött beszámolóval kapcsolatosan mulasztási bírság kiszabására csak akkor kerülhet sor, ha az a beszámoló szempontjából lényegesnek minősülő információkat nem tartalmaz vagy tévesen mutat be.

 

Forrás: Önadózó

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő