Az adóbevallási kötelezettséget az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben (Art.) és a többi adójogszabályban meghatározott határidőig kell teljesíteni. Amennyiben az adózó ezen határnapig nem teljesít, bevallási késedelembe esik, melyet az adóhatóság szankcionál. Bizonyos esetekben ugyanakkor a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy az adózó a késedelmét kimentse.

Az Art. 31. § (4) bekezdése alapján az adóbevallás benyújtásában akadályozott adózó az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül tesz adóbevallást. A késedelem igazolására vonatkozó kérelmet a bevallással egyidejűleg kell benyújtani. Az Art.-ban a mulasztás kimentésének a lehetősége valamennyi adózóra kiterjed.

Igazolási kérelemnek csak akkor van helye, ha az adózó az adóbevallást az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül benyújtja, és kérelmét előterjeszti. Ha az igazolási kérelem eredményre vezet, akkor a bevallást olyannak kell tekinteni, mintha azt az előírt határidőn belül benyújtotta volna az adózó. 

Az igazolási kérelem elutasításáról az elsőfokú adóhatóságnak az adózót végzéssel kell értesítenie. A kérelem elutasítása esetén a késedelmesen benyújtott bevallás miatt az Art. 172 § (1) bekezdés b) pontja alapján mulasztási bírság szabható ki, amiről határozattal rendelkezik az adóhatóság. 

A magánszemély adózó a bejelentéshez kapcsolódó adóbevallást a bevallási késedelmet kimentő igazolási kérelemmel együtt nyújtja be. 2012. évtől további újdonság, hogy az igazolási kérelem nem utasítható el akkor sem, ha a magánszemély külföldről származó jövedelemmel is rendelkezik, és a határidő mulasztását azzal menti ki, hogy az adókötelezettségének megállapításához nemzetközi egyezmény, viszonosság vagy külföldi adójog vizsgálata szükséges.

 

Forrás: Dr. Kovács Ferenc (2012): „A bevallási késedelem igazolása”, Önadózó (Adózók lapja), 3. évfolyam, 45. oldal

Cikkek

Szívesen várjuk megkeresését!

Bóna Beáta

mérlegképes könyvelő